czech ˇ slovakia

Direct Mail

Vďaka automatickému presmerovaniu užívateľa na vašu webovú adresu, USB Flyer využitím direct mailu zaistí podstatne vyššiu efektivitu predaja. Akonáhle sa užívateľ nachádza na danej internetovej stránke, predané informácie tu môžu byť lepšie vysvetlené a môžete sa tak vyvarovať reklamáciám a rýchlejšie to prekonať. Internet umožňuje ľahšie obchodovanie, z toho vyplýva, že ste urobili veľký krok k zvýšeniu predaja.