czech ˇ slovakia

FAQ

Je USB Flyer kompatibilné s Mac?
Aké sú konfiguračné požiadavky na USB Flyer?
Môžete vysvetliť celosvetový patent na USB Flyer?
Obsahuje USB Flyer webový kľúč nejaký obsah?
Je USB Flyer webový kľúč možné tvarovať na zakázku?
Ako môžem sledovať užívateľov, ktorí navštívili naše webové stránky prostredníctvom USB Flyer?

 

Je USB Flyer kompatibilné s Mac?

Áno, USB Flyer pracuje ako s PC, tak i s Mac operačným systémom.

Aké sú konfiguračné požiadavky na USB Flyer?

USB Flyer môže nahradiť takmer všetky tlačené marketingové nástroje. Jediná dôležitá požiadavka je, aby vložený kartón bol dostatočne hrubý, aby bezpečne vystužoval USB Flyer webový kľúč tak, aby sa dosiahla vami požadovaná konfigurácia webového kľúča. Je potrebné vziať v úvahu i to, či Vami požadovaný design a konfigurácia boli schválené poštovou službou. Požiadavky poštovej služby sa líšia v každej krajine a ich dodržanie je zodpovednosťou zákazníka.
(Späť hore)

Môžete vysvetliť celosvetový patent na USB Flyer?

Celosvetový patent USB Flyer zahŕňa integráciu USB webového kľúča do tvarovaného, oddeliteľného kartónového držiaka, ktorý je celkom modifikovateľný: tvar, farba, grafika a logo. Oddeliteľný kľúč je možné umiestniť do rozsiahleho potlačeného alebo kartónového dielu: leták, brožúra, elektronický katalóg a pod.
(Späť hore)

Obsahuje USB Flyer webový kľúč nejaký obsah?

USB Flyer webový kľúč je v podstate sledovacie zariadenie. Okrem relatívne minimálne naprogramovaných informácií v kľúči, ktoré okamžite nasmerujú zákazníka na vaše webové stránky, kľúč obsahuje len nepatrný obsah. Podľa toho, aké informácie chcete zákazníkovi predať, zvolíte i kapacitu kľúča. Okrem relatívne minimálne naprogramovaných informácií v kľúči, ktoré okamžite nasmerujú zákazníka na vaše webové stránky, pokiaľ ho chcete len nasmerovať, zvolíte bezkapacitný kľúč. Pokiaľ mu chcete predať informácie (video, katalóg,...), môžete si vybrať zo základných kapacít: 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB
(Späť hore)

Je USB Flyer webový kľúč možné tvarovať na zakázku?

Nie, USB Flyer webový kľúč je „štandardný“ webový kľúč. Čo je vyrobené na zakázku je oddeliteľný, tvarovaný kartónový držiak, do ktorého je webový kľúč integrovaný. Toto umožňuje neobmedzenú modifikáciu bez vysokej požiadavky na návrh plastového modelu. Táto skutočnosť vytvára webový kľúč ako dostupný prostriedok pre hromadnú reklamu. Užívateľ môže akurát vidieť malú časť webového kľúča vysunutého z navrhnutého obalu – dostatočnú časť na zastrčenie do USB portu. Obal a kľúč sú chápané ako jeden celok.
(Späť hore)

Ako môžem sledovať užívateľov, ktorí navštívili naše webové stránky prostredníctvom USB Flyer?

Výhodou je využitie až 100 sledovacích znakov, USB Flyer môže vytvoriť parametre k sledovaniu začlenené do vášho webového kľúča. Návštevnosť generovaná pomocou tohto sledovacieho kódu môže byť reportovaná pomocou analytických balíčkov, vrátane Google Analytics.
(Späť hore)